Životopis Josefa Hercla

Narodil se v Praze dne 7. října 1928 a již od studentsvkých let se u něho projevoval obzvláštní talent pro hudbu. Již jako třináctiletý sestavil studentský sbor na gymnáziu v Londýnské, kde studoval, a s ním zpíval při bohoslužbách ve školní kapli. Záhy začal působit u sv. Ignáce na Karlově náměstí, kde už často řídil sbor pod dohledem prof. Hlucháně. Logicky šel po maturitě na pražskou konzervatoř, kde studoval varhany ve třídě prof. J. B. Krajse, ale zároveň i dirigování u M. Doležila B. Špidry. Po absolutoriu studoval na AMU dirigování u prof. Aloise Klímy a dr. Václava Smetáčka, sbormistrovskému umění se učil u J. Kühna. Ale už v těchto časech měl orchestr sestavený z konzervatoristů (hráli např. o prázdninách v roli lázeňského orchestru v Trenčianských Teplicích) a už se angažoval na poli církevní hudby - ve Sdružení pro duchovní hudbu. Několik let měl svůj sbor, který obstarával duchovní hudbu ve všech kostelích na Malé Straně v Praze.

Toto vše vyústilo v založení sboru při kostele sv. Jakuba v Praze 1 v roce 1951. Toto své "dítě" vedl Josef Hercl nejdéle - až do podzimu roku 2002, kdy pro zdravotní obtíže musel ukončit aktivní činnost. S tímto sborem, který se pod jeho vedením vypracoval na těleso špičkové úrovně a k němuž J. Hercl záhy připojil i vlastní orchestr, provedl u sv. Jakuba velikou řadu mší (na 80 titulů) a řadu dalších skladeb, potřebných pro liturgii, od gregoriánského chorálu přes moteta, vložky, Pange Lingua, Te Deum atd. z období od renesance po současnost. Ale jeho doménou zde byla hlavně česká tvorba baroka a klasicismu.

Byl však též oddaným propagátorem soudobých autorů - např. provedl u sv. Jakuba všechny mše Jana Hanuše, prvně na našem území zde uvedl Ebenovu Missu cum populo atd. S Cantores Pragenses - jak se tento Svatojakubský sbor jmenoval od 70. let, podnikl řadu zájezdů (i do ciziny po r. 1989), koncertů, ale i nahrávek na CD, pro rozhlas, televizi, film. Toto vše ovšem bylo to, co ho těšilo, ale neživilo.

© copyright SJH 2006 | created by blackeye.cz