Karlovarský pěvecký sbor

Karlovarský pěvecký sbor byl založen v r. 1961. Jeho zřizovatelem bylo tehdejší Kulturní a společenské středisko (KASS). Hlavním úkolem tohoto sboru bylo obohacení dramaturgie KSO. Sbor spoluúčinkoval zejména při koncertech operních, k tomu byl taky zaměřen převážně jeho repertoár, na koncertech vánočních a později na koncertech školních (výchovné koncerty).

Repertoár KPS, který byl v převážné většině nastudován zpaměti, se skládal se sborů a capellových, které nevyžadovaly orchestrálního doprovodu, jako např. Moravské dvojzpěvy, sbory z cyklu V přírodě Ant. Dvořáka, Brahmsovy Písně milostné apod. Z operního repertoáru nutno jmenovat skladby B. Smetany, A Dvořáka, Viléma Blodka, Giussepe Verdiho, P.I. Čajkovského. Sbor realizoval řadu koncertů pro Kulturní oddělení Čs. státních lázní, kde se velmi dobře uplatňovaly i úpravy písní národních, které pak měly velký úspěch i na četných zájezdech u nás i v zahraničí. Zahraniční zájezdy byly vesměs výměnné, např. se sbory z lotyšské Rigy, polského Szeczyna a hlavně se Sing- Akademie Jena (tehdejší NDR). S pěveckým sborem z Jeny jsme nastudovali společně Requiem W.A.Mozarta, Requiem Ant. Dvořáka, Stabat mater Ant. Dvořáka a Korunovační mši W.A.Mozarta.

© copyright SJH 2006 | created by blackeye.cz