Cantores Pragenses

Několik let měl svůj sbor (Sdružení pro duchovní hudbu) který obstarával duchovní hudbu ve všech kostelích na Malé Straně v Praze. Toto vše vyústilo v založení sboru při kostele sv. Jakuba v Praze 1 v roce 1951. Tento soubor vedl Josef Hercl až do podzimu roku 2002, kdy pro zdravotní obtíže musel ukončit aktivní činnost.

S tímto sborem, který se pod jeho vedením vypracoval na těleso špičkové úrovně a k němuž J. Hercl záhy připojil i vlastní orchestr, provedl u sv. Jakuba velikou řadu mší (na 80 titulů) a řadu dalších skladeb, potřebných pro liturgii, od gregoriánského chorálu přes moteta, vložky, Pange Lingua, Te Deum atd. z období od renesance po současnost. Ale jeho doménou zde byla hlavně česká tvorba baroka a klasicismu. Byl však též oddaným propagátorem soudobých autorů – např. provedl u sv. Jakuba všechny mše Jana Hanuše, prvně na našem území zde uvedl Ebenovu Missu cum populo atd. S Cantores Pragenses – jak se tento Svatojakubský sbor jmenoval od 70. Let, podnikl řadu zájezdů (i do ciziny po r. 1989), koncertů, ale i nahrávek na CD, pro rozhlas, televizi, film...

© copyright SJH 2006 | created by blackeye.cz